โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 7 ต.ค.59

โพสต์7 ต.ค. 2559 01:30โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายคำรณ  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และคณะ ออกเยี่ยมและช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่  ร.ร.บ้านค่างาม , ร.ร.วัดตอนิมิตร , ร.ร.บ้านปงพร้าว , ร.ร.วัดสร่างโศก และ ร.ร.บ้านปงหัวหาด โดยได้มอบของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

Comments