ขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์

โพสต์4 เม.ย. 2560 21:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560  ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments