กิจกรรม Big Cleanning Day

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 จัดกิจกรรม "สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ให้เป็น "เมืองแพร่ เมืองงาม" และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดกิจกรรม Big Cleanning Day เน้นทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย

Comments