กิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” (Big Day) เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โพสต์15 ธ.ค. 2563 19:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” (Big Day) เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Comments