กลั่นกรองข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

โพสต์1 ส.ค. 2560 23:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและรับรองข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564   ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments