ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์23 พ.ค. 2559 22:22โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2559 22:23 ]
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjJhYWRjY2IyNmFjNWVhZDU

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2