ก.ต.ป.น. ออกนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์10 ก.ค. 2561 01:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  นางศุภมาศ  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  และคณะอนุกรรมการ ดำเนินการตรวจติดตาม ประเมินผลการนิเทศการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง ร.ร.บ้านดอนแก้ว ร.ร.บ้านร่องเสี้ยว และร.ร.บ้านน้ำโค้ง

Comments