เลื่อนการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โพสต์28 ต.ค. 2558 02:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ตามที่ สพป. แพร่ เขต 2 ให้โรงเรียนแจ้งผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน เข้ารับประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558  ณ ศูนย์ ICT สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2      เนื่องจาก สพป.แพร่ เขต 2 มีภารกิจเร่งด่วน  จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมดังกล่าว ไปเป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมกาศเพชร สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  เวลา 08.30 น. 

Comments