ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านสบสาย อ.สูงเม่น

โพสต์3 ส.ค. 2564 00:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสบสาย อ.สูงเม่น

Comments