ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย อ.ลอง

โพสต์1 ส.ค. 2564 22:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม โรงเรียนบ้านแม่ปาน และโรงเรียนบ้านนาตุ้ม

Comments