ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์25 ส.ค. 2563 00:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากพายุฮีโกส ที่โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เด่นชัย, โรงเรียนบ้านวังเลียง และโรงเรียนบ้านปง อ.ลอง

Comments