ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์25 พ.ค. 2563 01:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ และโรงเรียนบ้านค่างาม

Comments