ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง อ.สูงเม่น เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โพสต์10 ก.พ. 2564 23:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง อ.สูงเม่น เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีนายสุวรรณ ถือแก้ว ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งและคณะครูให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

Comments