ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนปากจอกวิทยาที่ประสบความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้าน

โพสต์13 ม.ค. 2564 00:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว, นายพรชัย จันทะสาร, ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกท่าน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนปากจอกวิทยาที่ประสบความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้าน พร้อมมอบเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีนายพลัฎฐ์ สุดเสน่ห์ ผอ.โรงเรียนปากจอกวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

Comments