ลูกเสือจิตอาสาปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ

โพสต์16 ม.ค. 2562 23:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 17 มกราคม 2562  ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนปากจอกวิทยา นำโดย นายพลัฎ สุดเสน่ห์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนปากจอกวิทยา  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมปฏิบัติการบริหารจัดการขยะบริเวณรอบอาคาร สพป.แพร่ เขต 2  เพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติ  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักบริหารจัดการขยะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

Comments