ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์2 มิ.ย. 2559 01:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอลอง ซึ่งมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปากกาง

Comments