มอบบ้านนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้าน “คืนความสุขสู่ลูกหลาน สพฐ.”

โพสต์23 มี.ค. 2559 00:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ ด.ช.กิตติศักดิ์ ขุนคงมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่หลวง  ตามโครงการสร้างบ้าน “คืนความสุขสู่ลูกหลาน สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยกองทุนสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน ด้อยโอกาสและเด็กพิการ สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 23 มีนาคม 2559  

Comments