มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

โพสต์11 ต.ค. 2563 21:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 และมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments