มอบนโยบายคณะผู้บริหารโรงเรียน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลอง

โพสต์15 พ.ค. 2562 01:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบนโยบายและพบปะให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารโรงเรียน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลอง ในการอบรมทางไกล อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
Comments