มอบสิ่งของแก่ชาวบ้าน ตามโครงการ “ใจสู่แพร่ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน”

โพสต์6 พ.ค. 2563 23:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมมอบสิ่งของแก่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.ลอง ต.หัวทุ่ง จำนวน 5 ครัวเรือน ตามโครงการ “ใจสู่แพร่ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Comments