มอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

โพสต์29 มิ.ย. 2563 21:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

Comments