แนะแนวอาชีพ เพื่อการมีงานทำโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง

โพสต์7 พ.ย. 2559 19:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา การแนะแนวอาชีพ เพื่อการมีงานทำโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายคำรณ กิ่งแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

Comments