นำเสนอผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมประเมินสัมฤทธิผลในรอบปีของคณะ Coaching team

โพสต์22 ก.พ. 2564 23:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมประเมินสัมฤทธิผลในรอบปีของคณะ Coaching team ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ จ.พะเยา

Comments