นำเสนอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์18 ธ.ค. 2561 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำเสนอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายชัชชัย ทับทิมอ่อน นายประถม เชื้อหมอ และ ดร.สายสวาท วิชัย ณ สพป.พะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
Comments