นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตวิทยา PBL และ PLC สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์21 ก.พ. 2562 23:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตวิทยา PBL และ PLC สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2
Comments