งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 อำเภอลอง

โพสต์15 ม.ค. 2561 22:39โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 อำเภอลอง โดยอ่านสาส์นวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา (รต.ศธ) มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คณะครูและผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนลองวิทยา
Comments