นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์25 พ.ค. 2563 01:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านไทรย้อย โรงเรียนบ้านปางเคาะ และโรงเรียนบ้านปากปาน

Comments