นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์25 พ.ค. 2563 01:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดรั่ว โรงเรียนบ้านแม่แปง โรงเรียนบ้านวังชิ้น โรงเรียนบ้านวังเบอะ โรงเรียนบ้านใหม่ และโรงเรียนบ้านนาใหม่

Comments