นิเทศ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

โพสต์16 พ.ค. 2561 20:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ สพป. และคณะกรรมการ ออกนิเทศ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ร.ร.บ้านแม่ขมิง พร้อมมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

Comments