นิเทศ และรับฟังนโยบายการติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โพสต์23 ก.ค. 2562 17:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับการนิเทศ และรับฟังนโยบายการติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพม. เขต 37
Comments