นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

โพสต์17 ต.ค. 2562 00:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลแก่อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments