นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) ผ่านโปรแกรมZOOM Meeting

โพสต์16 ส.ค. 2564 20:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.ธงชัย คำปวง พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) ผ่านโปรแกรมZOOM Meeting ของกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น

Comments