นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) ผ่านโปรแกรมZOOM Meeting ของกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ

โพสต์18 ส.ค. 2564 20:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) ผ่านโปรแกรมZOOM Meeting ของกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ

Comments