นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โพสต์2 ส.ค. 2564 23:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม อ.สูงเม่น

Comments