นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์8 มี.ค. 2564 23:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนวัดตอนิมิตร, โรงเรียนบ้านกาศ, โรงเรียนบ้านกวาง, โรงเรียนวัดมงคลถาวร, โรงเรียนวัดสิทธิวิมล, โรงเรียนบ้านน้ำฮอก และโรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

Comments