นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์10 มี.ค. 2564 23:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านเวียงทอง โรงเรียนบ้านสบสาย โรงเรียนบ้านวังวน โรงเรียนวัดสร่างโศก โรงเรียนวัดพระหลวง โรงเรียนวัดโชคเกษม โรงเรียนบ้านปงหัวหาด

Comments