นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์15 มี.ค. 2564 00:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านค่างาม โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านดอนชัย โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง และโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว

Comments