นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์28 มี.ค. 2564 20:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า โรงเรียนบ้านสบป้าก โรงเรียนบ้านแม่สิน โรงเรียนบ้านนาใหม่ โรงเรียนบ้านวังกวาง โรงเรียนบ้านค้างปินใจ โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด และโรงเรียนบ้านแม่แฮด

Comments