นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนบ้านเค็ม

โพสต์26 ก.พ. 2563 00:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนบ้านเค็ม 

Comments