นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า

โพสต์27 ก.พ. 2563 00:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า  

Comments