นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

โพสต์25 ก.พ. 2563 23:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 

Comments