นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนวัดโชคเกษม

โพสต์19 ก.พ. 2563 23:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนวัดโชคเกษม 

Comments