นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา

โพสต์26 ก.พ. 2563 00:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ของโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 

Comments