นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โรงเรียนบ้านแม่แปง

โพสต์13 พ.ย. 2562 19:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ณ โรงเรียนบ้านแม่แปง

Comments