นิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำรินและโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

โพสต์29 มี.ค. 2564 23:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำรินและโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

Comments