นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านสองแคว และโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ อ.วังชิ้น

โพสต์21 มิ.ย. 2564 21:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านสองแคว และโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ อ.วังชิ้น

Comments