นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว อ.วังชิ้น

โพสต์2 มิ.ย. 2564 00:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว อ.วังชิ้น

Comments