นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านวังชิ้น อ.วังชิ้น

โพสต์2 มิ.ย. 2564 00:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านวังชิ้น อ.วังชิ้น

Comments