นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อ.สูงเม่น

โพสต์2 มิ.ย. 2564 01:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อ.สูงเม่น

Comments