OPEN HOUSE

โพสต์14 มี.ค. 2560 23:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 15 มีนาคม 2560  นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน OPEN  HOUSE (ประชารัฐ) ณ โรงเรียนบ้านแม่รัง อ.ลอง จ.แพร่ จุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน นำเสนอผลการดำเนินงาน การบริหารงานของสถานศึกษา

Comments